بتانیک

تیم بتانیک انرژی

   مرتضی حدادی

مدیریت و مهندسی سیستم‌های انرژی

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف

محمدحسین کبیریان

مالی انرژی

فارغ التحصیل دانشگاه تهران

امین حسنی

اقتصاد انرژی

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف

جواد ابراهیمی

مدیریت اجرایی پروژه‌های تجدیدپذیر

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف

درباره ما

این شرکت با هدف فراهم آوردن امکانات و زیر ساخت‌های لازم در خصوص تامین مالی پروژه‌های انرژی، با همراهی جمعی از متخصصان انرژی و مالی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و تهران شکل گرفته است. در بتانیک ما بصورت تخصصی راه‌کارهای مربوط به مشاوره تامین مالی و مدیریت پروژه‌های بهینه سازی انرژی و بازار برق را ارائه می‌دهیم. این خدمات شامل مهندسی، مشاوره، تامین و اجرای پرو‌ژه‌های بهینه‌سازی، توسعه طرح‌های تجدیدپذیر و تامین مالی بازار انرژی است.