بتانیک

تجهیزات الکترونیک قدرت

مبدلهای سوئیچینگ و الکترونیک قدرت به عنوان بخشی از راهکار در حوزه های مختلف جهت به روز رسانی تجهیزات فرآیند صنعتی و خطوط تولید و افزایش بازدهی انرژی مصرفی و همچنین افزایش انعطاف پذیری جهت کنترل سیستم، توسط این گروه و با نظارت اجرایی و عملیاتی دقیق به صورت موارد زیر ارائه می گردد

خدمات قابل ارائه

•تجهیزات اینورتر – شارژرها در انواع و ظرفیت های مختلف

•درایوهای صنعتی در انواع و کاربردهای مختلف

•مبدلهای سوئیچینگی با کاربردهای خاص