بتانیک

تجهیزات اتوماسیون و مانیتورینگ

کنترل و مانیتورینگ ماشین آلات و خطوط تولید با استفاده از کنترلرهای قابل برنامه ریزی و همچنین مانیتورینگ مستمر و مطمئن سیستم منجر به بهبود کارایی مصرف مصرف انرژی در تولید یک محصول می شود که توسط این گروه به صورت تجهیزات زیر و با نظارت و پیاده سازی کامل ارائه می گردد

خدمات قابل ارائه

  • تجهیزات سیستم اینترفیس صنعتی
  • کارت های کنترلی
  • سیستم های مانیتورینگ